X

Degree Old Syllabus Routine

National University Degree Old Syllabus Routine 2018. NU degree old syllabus routine publish here. Degree Old Syllabus Routine 1st, 2nd,…

National University (Admin)

Degree 3rd Year Exam Routine

Nu Degree 3rd Year Exam Routine pdf Download. National University Degree 3rd Year Exam Routine available here. Degree Third Year…

National University (Admin)

B.P.ED Exam Routine

National University B.P.ED Exam Routine 2018. NU Professional Course BP.ED Routine & practical exam schedule pdf and image download from…

National University (Admin)

Honours 2nd Year Exam Routine

National University Honours 2nd Year Exam Routine. NU Honours 2nd Year Routine Published for Regular, Irregular and Special Batch. Honours…

National University (Admin)

Honours 4th Year Exam Routine

National University Honours 4th Year Exam Routine. NU Honours 4th Year Routine Published for Regular, Irregular and Special Batch. Honours…

National University (Admin)

Masters Final Year Exam Routine

National University (NU) Masters Final Year Exam Routine 2018. The Exam Schedule of Masters Final year under National University. Masters…

National University (Admin)

Honours Admission Result

National University Honours Admission ResultĀ 2018 | www.nu.ac.bd/admissions. National University Admission Result 2018-19 will be found here. NU Honours first-year admission…

National University (Admin)

Honours 4th Year Result

National University (NU) Honours 4th Year Result. National University honours fourth-year exam result Publish - www.nu.ac.bd/results. NU Honours 4th Year…

National University (Admin)

Degree 2nd Year Exam Routine

NU Degree 2nd Year Exam Routine pdf download. National University Degree 2nd Year Exam Routine available here. Degree Second Year…

National University (Admin)

Honours 1st Year Exam Routine

National University Honours 1st Year Exam Routine 2018. NU Honours 1st Year Routine Published for Regular, Irregular and Special Batch.…

National University (Admin)